Porównywarka rentowności

Zobacz więcej

Mapa rentowności

Zobacz więcej

Nasz wirtualny Portfel

Zobacz więcej

Nasza lista obligacji

 

Obligacje

Nasza lista funduszy

 

Fundusze

Platforma zapytań

Zapytaj o obligacje i jednostki uczestnictwa

Wybierz fundusz

Wybierz obligacje

Porcja wiadomości

Co warto wiedzieć?

Felietony

Market wrap-up

Wiadomości

Wszelkie informacji zawarte na stronie internetowej razem czy osobno nie stanowią reklamy ani rekomendacji i mają jedynie walor informacyjny, jak również nie stanowią oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t) - nie zależnie od tego czy informacje zawarte na stronie internetowej interpretowane będą osobno, czy też łącznie z innymi treściami zamieszczonymi na Stronie internetowej. Tym samym decyzje inwestycyjne użytkowników serwisu powinny być dokonywane samodzielnie, po dokonanej we własnym zakresie wszechstronnej ocenie zasadności podejmowania konkretnej decyzji inwestycyjnej w oparciu o różne źródła informacji. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej użytkownik powinien zapoznać się z informacjami sporządzonymi przez emitenta.Z tej przyczyny operator Strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane przez użytkownika w oparciu o treści zamieszczone na Stronie internetowej. Ponadto operator serwisu internetowego podejmuje działania w celu zapewnienia kompletności, rzetelności oraz prawidłowości informacji zamieszczanych na stronie internetowej.